Kadra Medyczna

Dr n. med. Paweł Sosin

specjalista z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej
W roku 1987 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Trzy lata później podjął zaoczne studia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na kierunku Rehabilitacji Ruchowej.

więcej
Po ukończeniu w 1993 roku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął staż podyplomowy, a następnie podjął pracę w Stacji Pogotowia Ratunkowego nr 9 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Iwanowicach. W 1995 roku otrzymał tytuł magistra rehabilitacji ruchowej, broniąc pracę pt. „Ocena czynnościowa wczesnych wyników całkowitej alloplastyki cementowej stawu biodrowego sposobem Wellera”. W 2004 roku natomiast otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł pracy brzmiał: „Niestabilność nadgarstka jako powikłanie złamań dalszego końca kości promieniowej”. Od 1996 roku prowadzi zajęcia kliniczne w Zakładzie Rehabilitacji w Ortopedii i Traumatologii Instytutu Rehabilitacji Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Do programu studiów wprowadził i sam zajmuje się prowadzeniem przedmiotu „Podstawy radiodiagnostyki”. Swoje publikacje naukowe i referaty prezentuje zarówno na krajowych, jak też na zagranicznych konferencjach. W 1998 roku rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Specjalistycznego Szpitala im. St. Żeromskiego w Krakowie. Posiada ogromną wiedzę oraz imponujące doświadczenie z zakresu chirurgii urazowo- ortopedycznej.
Lekarz przyjmuje w dniach:
  • poniedziałek
18:00 – 19:00


Znajdź nas na facebooku Nasz profil w Google+