Lek. med. Anna Ćwierz

radiolog

Pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne odbyła w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie.

W 2016 roku zdała Europejski Egzamin Specjalistyczny w Wiedniu (EDIR) i uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie Radiologia i Diagnostyka Obrazowa. Interesuje się rozwojem nowych technologii diagnostycznych a także poszerza swoje umiejętności biorąc udział w międzynarodowych kursach i konferencjach.

Na codzień pracuje jako radiolog w wielospecjalistycznym szpitalu oraz w prywatnych centrach medycznych gdzie wykonuje badania USG, opisuje badania TK i MR.

Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) oraz European Society of Radiology (ESR).

Lekarz przyjmuje w dniach:

-

Rejestracja telefoniczna:

Rejestracja mailowa:

olszanska@cmpromed.pl