Bradykardia

bradykardia

Czy bradykardia wymaga leczenia?

Bradykardia to schorzenie, które nigdy nie powinno być lekceważone. Może ono bowiem mieć dość poważne konsekwencje zdrowotne. Bradykardia skutkować może omdleniami, a nawet utratą przytomności i dlatego wymaga odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

Bradykardia co to takiego?

Bradykardia to schorzenie związane z układem sercowo-naczyniowym. Jej przyczyn upatruje się we wzmożonym napięciu nerwu błędnego, hipotermii, niewydolności węzła zatokowego oraz zaburzeniach elektrolitowych. Bradykardia zatokowa pojawiać się może u pacjentów po zawale serca i w tym przypadku ma ona zwykle charakter przemijający. Może mieć ona również związek z prowadzonym leczeniem, w tym podawaniem blokerów kanału wapniowego czy preparatów stosowanych w zapobieganiu arytmii serca. Wreszcie może być ona konsekwencją stosowania używek, takich jak narkotyki czy alkohol.

Jakie są typowe objawy bradykardii?

W przebiegu bradykardii dochodzi do spowolnienia reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne oraz ogólnego osłabienia pacjenta. Osoby borykające się z bradykardią dość szybko się męczą, mają kłopoty z pamięcią oraz mogą mieć epizody omdleń i utraty przytomności. Tego rodzaju objawy mają związek z brakiem wystarczającej ilości tlenu, która dopływać powinna do serca. W efekcie puls serca jest opóźniony.

Jak diagnozuje się bradykardię?

Diagnostyka bradykardii opiera się przede wszystkim na pomiarze tętna oraz wykonywaniu badań EKG. W przypadku podejrzenia zaburzenia pracy serca wskazane jest wykonanie przedłużonej rejestracji EKG metodą Holtera. W niektórych wypadkach stosuje się również podskórne rejestratory, które monitorują pracę serca. W ramach diagnostyki wykonywane może być również badanie elektrofizjologiczne, które wymaga wprowadzeniu do serca pacjenta elektrod umożliwiających badanie układu bodźcoprzewodzącego.

Jak leczy się bradykardię?

Bradykardia może mieć charakter fizjologiczny. Występuje ona wówczas u sportowców oraz u osób z tak zwaną nadmierną aktywnością nerwu błędnego. Wyróżnia się również bradykardię zatokową związaną z niskim pulsem oraz przyjmowaniem niektórych leków. W tym wypadku konieczne jest eliminowanie objawów oraz wskazanie przyczyn problemów. W ramach leczenia możliwe jest podawanie leków, w tym adrenaliny czy glukagonu lub też wszczepienie rozrusznika serca. Jak wspomniano powyżej, bradykardię wywoływać może choroba węzła zatokowego lub tak zwane bloki serca. U zdrowych osób bradykardia zwykle nie powoduje poważnych skutków, zaś u pacjentów z chorobami krążenia może mieć groźne konsekwencje. W tym wypadku konieczne może być wszczepienie stymulatora, który generuje impulsy za pomocą elektrod. Zwykle znajduje się on pod skórą w okolicy podobojczykowej, zaś jego elektrody wprowadzone są żyłą do prawego przedsionka lub prawej komory. Elektrody mogą być również montowane zarówno w przedsionku, jak i w komorze. Rozrusznik stale monitoruje pracę serca, a wymiana jego baterii konieczna jest co kilka lat. Poza tym, pacjent objęty jest opieką medyczną, a opiekę sprawuje lekarz kardiolog, pacjent musi stawiać się na wizytach kontrolnych raz lub dwa razy w roku.

Czym jest bradykardia zatokowa?

Bradykradia zatokowa to dolegliwość, która może dotykać osoby w młodym wieku, które wyczynowo uprawiają sporty wytrzymałościowe, takie jak kolarstwo czy biegi na długie dystanse. W ich przypadku dochodzi do spowolnionego rytmu serca do mniej niż pięćdziesięciu uderzeń na minutę. Tego rodzaju bradykardia ma charakter fizjologiczny i wynika z wysokiej wydajności układu oddechowego i krwionośnego. Takim zmianom zazwyczaj nie towarzyszą żadne inne niepokojące objawy. Co ciekawe, tętno niektórych sportowców może spadać nawet do poziomu trzydziestu uderzeń na minutę. Dzieje się tak na przykład podczas spoczynku czy snu sportowców, których serce nie musi szybko pracować aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na tlen. Rytm serca może się zatem znacznie obniżyć i nie powodować żadnych negatywnych konsekwencji. Bradykardia przewlekła, której towarzyszą niepokojące objawy powinna jednak podlegać diagnostyce i ewentualnemu leczeniu. Może ona bowiem powodować zawroty głowy czy powtarzające się epizody związane z utratą przytomności. Pacjenci mogą się również uskarżać na pogorszenie wydolności organizmu oraz zaburzenia związane z prawidłowym widzeniem i słyszeniem.

W niektórych wypadkach może dochodzić również do kołatania i niewydolności serca. W tych przypadkach zwykle występuje tak zwana dysfunkcja węzła zatokowego, która wymaga interwencji kardiologicznej. Lekarze wyróżniają również przejściową odmianę bradykardii, która ma związek z zaburzeniem prawidłowego przewodzenia nerwu błędnego, który odpowiada za pośrednictwo w sterowaniu serca przez mózg do węzła zatokowego. Tego rodzaju niekorzystne zmiany mogą się pojawiać na przykład w trakcie omdleń wazowagalnych. Dochodzi do nich w przypadku występowania silnego stresu lub nadmiernego przemęczenia. Takie sytuacje mogą występować również w saunie, w której panuje wysoka temperatura oraz zwiększona wilgotność powietrza. Tego rodzaju zmiany powodujące niepokojące objawy powinny podlegać obserwacji medycznej oraz leczeniu w razie konieczności.

W celu umówienia wizyty do Kardiolog Kraków lub terminu badania skontaktuj  się z nami:

Centrum Medyczne PROMED
ul. Olszańska 5G
31-513 Kraków

Centrum Medyczne PROMED
ul. Nad Strugą 7
31-411 Kraków

rejestracja ogólna czynna w godz. 8:00 – 20:00
tel. +48 12 411 13 98

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne PROMED

ul. Nad Strugą 7
31-411 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

rejestracja@cmpromed.pl

Centrum Medyczne PROMED

ul. Olszańska 5 G
31-513 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

olszanska@cmpromed.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Umów się na konsultację