Jakie skutki dla zdrowia może mieć tachykardia zatokowa?

tachykardia zatokowa

Tachykardia zatokowa, czyli częstoskurcz to przyspieszenie akcji serca. Wówczas to serce wykonuje ponad sto uderzeń na minutę, a jego przyspieszone bicie może być spowodowane stanami chorobowymi. Tachykardia może być również powodowana anomaliami dotyczącymi układu krążenia, które nie mają konkretnych przyczyn zewnętrznych. Tego rodzaju zaburzenia nazywane są tachykardiami patologicznymi. Wyróżnia się również tachykardię zatokową, która ma związek z określonymi czynnikami zewnętrznymi, ale zwykle nie powoduje dokuczliwych objawów.

Tachykardia, co to zatem takiego?

Tachykardia to choroba serca, która związana jest z zaburzeniem jego klastycznego rytmu. W medycynie wyróżnia się trzy rodzaje schorzeń, w tym tachykardię nadkomorową, komorową oraz zatokową. W tachykardii nadkomorowej dochodzi do nierównomiernego drżenia mięśni przedsionków, a przyczyną tego drżenia jest tak zwany wewnętrzny automatyzm komórek mięśnia sercowego. W przebiegu tachykardii nadkomorowej rytm serca osiągać może do sześciuset uderzeń na minutę. Tachykardią komorową określany jest stan niedokrwienia mięśnia sercowego. W tym wypadku impuls do skurczu powstaje w komorach serca, które bije regularnie i osiąga do dwustu pięćdziesięciu uderzeń na minutę. Co ważne, tachykardia zatokowa zwykle nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta.

Co warto wiedzieć o tachykardii zatokowej?

Tachykardia zatokowa stanowi naturalną odpowiedź organizmu na duży wysiłek fizyczny lub stres. W jej przebiegu serce może bić z częstotliwością dochodzącą do stu uderzeń na minutę. Taki częstoskurcz nazywany jest tachykardią fizjologiczną, a wśród innych czynników, które mogą go wywoływać wymienia się nie tylko wysiłek i stres, ale również silne emocje oraz stan zapalny. W wymienionych sytuacjach wzrasta bowiem zapotrzebowanie organizmu na tlen i substancje odżywcze.

Jakie są najczęstsze przyczyny tachykardii zatokowej?

Jak wspomniano powyżej, tachykardia stanowi fizjologiczną odpowiedź organizmu na stres, wysiłek fizyczny oraz stan zapalny. Wzmożone bicie serca może być zatem powodowane przez czynniki fizjologiczne lub chorobowe. W drugim wypadku wspomnieć należy choćby o niedoczynności tarczycy, która powoduje zmiany w częstotliwości bicia serca. Co istotne, tego rodzaju zmiany zwykle częściej diagnozowane są u kobiet niż u mężczyzn. Do innych chorób wpływających na zaburzenie prawidłowej pracy serca należy między innymi niedokrwistość czy posocznica. Tachykardia zatokowa może być również powodowana przez czynniki zewnętrzne, w tym używki. Wśród tego rodzaju czynników wymienić należy alkohol i palenie tytoniu, a także spożywanie mocnej kawy i herbaty. Należy dodać, że przyspieszone bicie serca może mieć również związek z przyjmowaniem wybranych leków.

tachykardia
tachykardia

Jakie są typowe objawy tachykardii zatokowej?

Objawy tachykardii zatokowej zwykle nie są nasilone. Ustępują one wraz z ustaniem czynników, które powodują częstoskurcz. Zazwyczaj pacjenci uskarżają się na niemiarowe bicie serca, wrażenie kołatania serca oraz zmęczenie fizyczne. Poza tym, pojawiać się mogą trudności związane ze swobodnym oddychaniem, a pacjenci mogą mieć kłopoty ze złapaniem oddechu. Występować może również napadowy kaszel oraz ból w klatce piersiowej o dość lekkim nasileniu. Wśród innych objawów tachykardii zatokowej wymienia się zawroty głowy, wrażenie niepokoju, zimne poty czy pogorszenie widzenia. Objawy tachykardii zatokowej powinny ustępować samoistnie po około dziesięciu minutach następujących od ich wystąpienia. W przypadku, w którym objawy przedłużają się wskazana jest konsultacja kardiologiczna, ponieważ zmiany mogą być powodowane przez tachykardię komorową lub nadkomorową. Tego rodzaju schorzenia wymagają szczegółowej diagnostyki oraz ewentualnego leczenia.

Jak leczyć tachykardię zatokową?

Tachykardia zatokowa to stan, który w większości przypadków nie wymaga leczenia. Następuje ona bowiem w efekcie oddziaływania stresu lub wysiłku fizycznego oraz stanowi fizjologiczną odpowiedź organizmu. Warto jednak wspierać organizm w celu ograniczania nasilenia objawów i częstotliwości epizodów tachykardii. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi warto dostosować wysiłek fizyczny do potrzeb i możliwości danej osoby. Nie należy również doprowadzać organizmu do stanu dużego wyczerpania. Wskazane jest unikanie sytuacji, które mogą powodować strach lub stres, a także rezygnacja z używek, w tym kawy czy alkoholu. W wybranych przypadkach konieczna jest konsultacja u kardiologa i wdrażanie leczenia farmakologicznego z wykorzystaniem beta-blokerów, blokerów kanałów wapniowych oraz leków wykazujących działanie przeciwarytmiczne.

Jakie działania profilaktyczne warto wdrażać?

W ramach profilaktyki warto prowadzić tak zwany higieniczny tryb życia. Konieczna jest w tym wypadku zdrowa dieta oraz codzienna dawka ruchu dostosowana do indywidulanych potrzeb danej osoby. Zalecane jest również rezygnowanie z używek oraz zadbanie o regenerujący i zdrowy sen.

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne PROMED

ul. Nad Strugą 7
31-411 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

rejestracja@cmpromed.pl

Centrum Medyczne PROMED

ul. Olszańska 5 G
31-513 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

olszanska@cmpromed.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Umów się na konsultację