Znowu ruszamy z zabiegami Laryngologicznymi. Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, każdy Pacjent ma wykonywany test. Zarejestruj się na wizytę przedzabiegową.

Astma oskrzelowa a bezdech senny – czy astma zwiększa ryzyko wystąpienia bezdechu sennego?

kobieta z astmą budzi się w nocy z powodu bezdechu sennego

Astma oskrzelowa a bezdech senny – czy jest między nimi powiązanie? Organizm ludzki aby prawidłowo funkcjonować potrzebuje snu, podczas którego odpoczywa i regeneruje się. Niestety obturacyjny bezdech senny zaburza ten odpoczynek i sprawia, że nasz organizm nie jest odpowiednio dotleniony. Osoby borykające się z tym schorzeniem odczuwają ciągłe zmęczenie i senność. Nieleczony bezdech senny może skutkować nadciśnieniem tętniczym bądź cukrzycą oraz zwiększać ryzyko choćby zawału serca. Przyczyn wystąpienia bezdechu sennego jest wiele. Wśród nich pojawia się astma, co pokazują wyniki badań opublikowane w czasopiśmie naukowym „Journal of the American Medical Association”.

Astma a ryzyko wystąpienia bezdechu sennego

Zespół naukowców pod kierunkiem Mihaeli Teodorescu analizował związek pomiędzy astmą a obturacyjnym bezdechem sennym. W 1988 roku zaprosili do swojego projektu badawczego 547 pracowników rządowych instytucji w wieku od 30 do 60 lat. W chwili rozpoczęcia badania u żadnej osoby nie stwierdzono bezdechu sennego, a 81 osób miało zdiagnozowaną astmę. Co 4 lata uczestników eksperymentu poddawano badaniu polisomnograficznemu w celu sprawdzenia różnych parametrów organizmu ludzkiego podczas snu. Ponadto badani wypełniali ankiety dotyczących ich stanu zdrowia. Eksperyment wykazał zależność pomiędzy astmą oskrzelową a wystąpieniem obturacyjnego bezdechu sennego.

Astma oskrzelowa a bezdech senny – potwierdzona zależność

Zespół Mihaeli Teodorescu, uwzględniając czynniki zakłócające, doszedł do następujących wniosków:

  • u osób cierpiących na astmę oskrzelową względne ryzyko pojawienia się obturacyjnego bezdechu sennego wynosiło 1,39 (95% przedział ufności CI 1,06-1,82);
  • ryzyko wystąpienia bezdechu sennego z nadmierną sennością w ciągu dniach u osób z astmą było 3-krotnie większe niż w grupie kontrolnej (ryzyko względne wynosiło 2,72; 95%CI 1,26-5,89).

Dla lepszego zobrazowania otrzymanych wyników warto je podać w przeliczeniu na 5 lat. Wówczas widzimy, że ryzyko wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego u astmatyków było o 7% większe niż u osób bez zdiagnozowanej astmy, zaś ryzyko pojawienia się u nich bezdechu sennego z nadmierną sennością w ciągu dnia było już o 18% większe niż u osób, które astmy nie mają.

Badania pokazują, że u 27% chorych na astmę oskrzelową obturacyjny bezdech senny rozwinął się w ciągu pierwszych 4 lat, podczas gdy u osób bez stwierdzonej astmy odsetek ten wynosił 16%. Według naukowców osoby borykające się z astmą oskrzelową były w ok. 40% bardziej narażone na wystąpienie obturacyjnego bezdechu sennego w porównaniu z osobami zdrowymi. Ponadto im dłużej badani chorowali na astmę tym związek z występowaniem u nich bezdechu sennego był silniejszy oraz częściej skarżyli się na większą senność w ciągu dnia niż osoby zdrowe.

Astma oskrzelowa – czynnikiem ryzyka bezdechu sennego

Astma oskrzelowa a bezdech senny – czy istnieje między nimi zależność? Zespół naukowców pod kierunkiem Mihaeli Teodorescu doszedł do wniosku, że astma oskrzelowa sprzyja rozwojowi obturacyjnego bezdechu sennego i wykazał potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań w kierunku owej zależności by lepiej zrozumieć mechanizm jej występowania, a także ocenić czy przeprowadzanie badań okresowych u osób chorujących na astmę w kierunku występowania bezdechu sennego będzie zasadne. Zwłaszcza, że liczne badania potwierdzają negatywny wpływ bezdechu sennego na organizm ludzki wykazując groźne dla niego konsekwencje zdrowotne – głównie niewydolność układu krążenia i ryzyko zawału serca, co z kolei zwiększa ryzyko zgonów. Tak więc obturacyjny bezdech senny jest schorzeniem, którego nie można lekceważyć. W przypadku osób chorujących na astmę zaleca się leczenie astmy, a także kontrole lekarskie oraz zwrócenie uwagi, czy nie występują u nich objawy bezdechu sennego.

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne PROMED

ul. Nad Strugą 7
31-411 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

rejestracja@cmpromed.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Umów się na konsultacje