Czym jest kardiologia nieinwazyjna?

badanie serca
badanie serca

Kardiologia to dziedzina medycyny, której celem jest rozpoznawanie i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego za pomocą metod inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych. Warto przypomnieć, że choroby układu krążenia stanowią wraz z nowotworami najczęstszą przyczynę zgonów pacjentów.

Czym zajmuje się kardiolog?

Kardiolog w swojej pracy skupia się na diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia, w skład którego wchodzi serca i naczynia krwionośnych. Wśród pacjentów kardiologicznych znajdują się zarówno osoby przewlekle chore, jak również osoby znajdujące się w stanach nagłych. Kardiologia to gałęź medycyny, która zajmuje się także profilaktyką chorób układu krążenia, edukacją i nadzorem nad pacjentami znajdującymi się w trakcie rehabilitacji oraz powrotu do sprawności po przebytej chorobie serca.

Jakie rodzaje kardiologii można wyróżnić?

Wyróżnia się kardiologię nieinwazyjną i inwazyjną, a podział ten opiera się na rodzaju stosowanych technik diagnostycznych i leczniczych.

Na czym zatem polega kardiologia nieinwazyjna?

W kardiologii nieinwazyjnej wykorzystuje się techniki, w przypadku których nie ma potrzeby bezpośredniej ingerencji w struktury ludzkiego. Do technik tych należy między innymi:

 • elektrokardiografia spoczynkowa,
 • badanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
 • EKG wysiłkowe, czyli próba wysiłkowa,
 • echokardiografia, czyli echo serca oraz USG serca,
 • RTG klatki piersiowej,
 • tomografia komputerowa klatki piersiowej,
 • rezonans magnetyczny klatki piersiowej i serca,
 • PET, czyli pozytronowa tomografia emisyjna serca,
 • nieinwazyjne badanie hemodynamiczne tętnic obwodowych.

Kardiologia inwazyjna obejmuje z kolei techniki diagnostyczne i leczenie, które wymaga zastosowania cewnika naczyniowego. Do metod wykorzystywanych w ramach kardiologii inwazyjnej zalicza się hemodynamikę, czyli ocenę i leczenie naczyń oraz diagnostykę i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca, a także elektrofizjologię, czyli diagnostykę i leczenie arytmii oraz wszczepianie rozruszników i kardiowerterów). Wśród kardiologicznych zabiegów inwazyjnych wymienia się miedzy innymi angiografię tętnic i żył obwodowych oraz  cewnikowanie serca.

Jak przebiega pierwsza wizyta kardiologiczna?

Zwykle podczas pierwszej wizyty kardiologicznej specjalista zbiera tak zwany wywiad medyczny, który dotyczy ewentualnych chorób przewlekłych, przyjmowanych leków objawów, takich jak na przykład ból w klatce piersiowej czy podwyższone ciśnienie tętnicze. Podczas badania pacjenta lekarz może stosować stetoskopu, a już podczas pierwszej wizyty możliwe jest wykonanie badania EKG monitorującego rytm oraz częstotliwości rytmu serca. Tego rodzaju badanie może być wykonywane u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca, a samo badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. W ramach diagnostyki może być zlecane badanie echokardiograficzne serca, RTG klatki piersiowej, a także badania dodatkowe obejmujące badanie morfologii krwi czy poziom glukozy we krwi.

Jakie choroby leczy kardiolog?

Kardiolodzy skupiają się na diagnozowaniu i leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego,
 • choroby wieńcowej,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • miażdżycy,
 • przewlekłej lub ostrej niewydolności serca,
 • zapalenia mięśnia sercowego,
 • arytmii komorowych,
 • zaburzeń lipidowych, w tym hipercholesterolemii.

Jakie objawy są wskazaniem do konsultacji kardiologicznej?

Wśród objawów, które mogą świadczyć o problemach kardiologicznych, wymienia się między innymi:

 • dolegliwości bólowe i dyskomfort w rejonie klatki piersiowej,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • obrzęki,
 • palce pałeczkowate,
 • nieprawidłowe tętno,
 • sinicę,
 • uczucie osłabienia lub zasłabnięcia,
 • poszerzenie żył szyjnych.

Jak długo czeka się na wizytę u specjalisty?

Wizyty kardiologiczne mogą być realizowane zarówno w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również w ramach wizyty prywatnej. W pierwszym przypadku konieczne jest wcześniejsze uzyskanie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Może to być internista, lekarz rodzinny, pediatra lub też inny lekarz, który udziela świadczeń w ramach umowy zawartej z NFZ. Czas oczekiwania na wizytę może różnić się w poszczególnych województwach, ale zwykle wynosi co najmniej kilka miesięcy. W celu pozyskania informacji dotyczących czasu oczekiwania warto skorzystać między z Informatora o Terminach Leczenia. W przypadku świadczeń odpłatnych terminy są zwykle krótsze, ale za jedną wizytę należy zapłacić kilkaset złotych. Należy również pamiętać o tym, że badania oraz inne zlecane zabiegi są dodatkowo płatne. Również w tym wypadku opłaty zależą od lokalizacji danej placówki, a ceny mogą się dość znacznie różnić. W dużych miastach jest większa dostępność do specjalistów, a czas oczekiwania na wizytę stosunkowo krótki. Warto również pamiętać o możliwości realizacji wizyt medycznych z wykorzystaniem dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, które realizowane między innymi przez firmy ubezpieczeniowe.

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne PROMED

ul. Rozrywka 24a
31-419 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

rejestracja@cmpromed.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Umów się na konsultacje