Kardiolog

Kardiolog jest specjalistą najbliższym naszemu sercu.

Kardiolog leczy nasze serce

Zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób (wrodzonych lub nabytych) związanych z układem sercowo-naczyniowym. Prowadzi również rehabilitację pacjentów z przewlekłymi chorobami serca i układu krążenia.

Do chorób układu sercowo-naczyniowego zalicza się m.in.: arytmia, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Statystyki zgonów podają, że zaburzenia związane z sercem i układem krążenia są ich głównym powodem w krajach uprzemysłowionych. Zadaniem lekarzy-kardiologów jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia w leczeniu tego typu schorzeń na każdym etapie choroby oraz dążenie do polepszenia warunków życia pacjenta w trakcie jej trwania.

W naszych gabinetach kardiologicznych udostępniamy najnowsze technologicznie urządzenia, które wspomagają diagnostykę i leczenie chorób serca. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem specjalistów-kardiologów zapewniamy profesjonalne wsparcie naszym pacjentom, którzy wymagają pomocy w tej dziedzinie.

Nasi kardiolodzy oferują specjalistyczne badania typu:Badanie ciśnienia krwi przez Kardiologa

Echokardiogram (echo serca) – to nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, pozwalająca na określenie grubości, wymiarów i kurczliwości jam serca, a także ocenę struktury i funkcji zastawek serca. Wspomaga diagnostykę powikłań nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zaawansowania wad serca. Ultrasonografia serca jest metodą bezpieczną również dla kobiet w ciąży.

Elektrokardiografia (EKG) –  zapis czynności elektrycznej serca. Ma ogromne znaczenie dla diagnostyki zaburzeń rytmu i przewodnictwa impulsów.

W niektórych przypadkach ocena pracy serca w gabinecie lekarskim nie jest wystarczająca. Dlatego nasi kardiolodzy oferują również całodobowe badania, które odbywają się w trakcie codziennej aktywności pacjenta, przez założenie sprzętu typu:
Holter EKG – 24-godzionny zapis EKG ułatwiający diagnostykę przejściowych zaburzeń rytmu i przewodnictwa. Pozwala na określenie zbieżności czasowej objawów subiektywnych pacjenta i zapisu EKG.

Holter ciśnieniowy ABPM –24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

We współpracy z Centrum Medycznym TLK-Med wykonujemy również próbę wysiłkowa na bieżni ruchomej, podczas której można ocenić cechy niedokrwienia mięśnia serca indukowane wysiłkiem.

Opieramy swoje działania na zaufaniu oraz profesjonalnym wsparciu. Dążymy do tego, aby pomóc jak największej liczbie pacjentów. Biorąc pod uwagę zastraszające tempo współczesnego życia oraz ewentualne obciążenia genetyczne, zachęcamy do odbywania również rutynowych wizyt u lekarza-kardiologa, który zbada pracę naszego serca i zaleci działania profilaktyczne. Chronią nas one bowiem przed wystąpieniem w przyszłości ciężkich chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym.

Znajdź nas na facebooku Nasz profil w Google+