Plastyka błony bębenkowej

myringoplastyka plastyka błony bębenkowej

Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia błony bębenkowej jest przewlekłe zapalenie ucha. Zdarza się również, że pojawia się ono na skutek urazu, spowodowanego np.: ciśnieniem po eksplozji, uderzeniem w ucho, wprowadzeniem ciała obcego w głąb przewodu słuchowego.

Specjaliści z Centrum Medycznego PROMED ostrzegają, że uszkodzenie błony bębenkowej może prowadzić do znacznego pogorszenia słuchu. Jeżeli doszło do niewielkiego uszkodzenia błony bębenkowej istnieje szansa, że po kilku tygodniach zregeneruje się ona samoistnie. Natomiast w poważniejszych przypadkach konieczne jest wykonanie myringoplastyki, czyli plastyki błony bębenkowej.

Uszkodzenie błony bębenkowej a niedosłuch

Perforacja błony bębenkowej jest jedną z przyczyn niedosłuchu, ponieważ upośledza przewodzenie fali dźwiękowej. Jej drgania powodują ruchy powiązanych z nią kosteczek słuchowych. Gdy błona bębenkowa jest naruszona drgania są słabsze. Skutkuje to pogorszeniem przewodzenia dźwięków do ucha wewnętrznego, a w rezultacie niedosłuchem.

Czym jest i na czym polega plastyka błony bębenkowej?

Plastyka błony bębenkowej, fachowo zwana myringoplastyką to zabieg, podczas którego dokonuje się odbudowy ubytków lub całkowitej rekonstrukcji błony bębenkowej. Na ogół wykonuje się go przez przewód słuchowy, co pozwala na uniknięcie nieestetycznych blizn. Podczas zabiegu stosowane jest znieczulenie ogólne.
Do uzupełnienia ubytku błony bębenkowej wykorzystuje się najczęściej: powięź, ochrzęstną lub chrząstkę. Aby pobrać materiał do rekonstrukcji konieczne jest wykonanie dodatkowego cięcia. Ślad po nim jest niewielki i najczęściej znajduje się w załamku za małżowiną uszną. Dzięki temu niewielkich rozmiarów blizny po szwach są niemal całkowicie niewidoczne. Ze względu na to, że materiał służący do rekonstrukcji stanowią tkanki własne pacjenta zabieg jest w pełni bezpieczny, a ryzyko przeniesienia jakichkolwiek chorób jest zredukowane do minimum. Materiał użyty podczas zabiegu w trakcie gojenia całkowicie integruje się z otaczającymi go tkankami.

Wskazania do myringoplastyki

Myringoplastyka jest operacją, którą wykonuje się w celu usunięcia ubytku błony bębenkowej i jej odtworzenia. Wskazania do przeprowadzenia tej operacji mogą obejmować:

 1. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego: Częste zapalenia ucha środkowego mogą prowadzić do powstania ubytków w błonie bębenkowej. W takim przypadku myringoplastyka może pomóc przywrócić prawidłowe funkcjonowanie ucha.
 2. Uszkodzenie błony bębenkowej: Uszkodzenie błony bębenkowej może być spowodowane urazem lub infekcją. Jeśli ubytek jest duży lub nie goi się samodzielnie, konieczna może być operacja.
 3. Pogorszenie słuchu: Uszkodzenie błony bębenkowej może prowadzić do pogorszenia słuchu. Myringoplastyka może pomóc przywrócić prawidłowe słyszenie.
 4. Chirurgiczne usunięcie ubytku: W niektórych przypadkach, np. w przypadku nowotworu lub innej choroby, konieczne może być usunięcie ubytku w błonie bębenkowej. W takim przypadku myringoplastyka ucha może pomóc w odtworzeniu błony bębenkowej i przywróceniu prawidłowego słyszenia.
 5. Zaburzenia równowagi: Zaburzenia równowagi mogą być związane z uszkodzeniem błony bębenkowej. Myringoplastyka może pomóc w poprawie równowagi u niektórych pacjentów.

W każdym przypadku decyzję o przeprowadzeniu myringoplastyki podejmuje lekarz laryngolog na podstawie badania i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Efekty myringoplastyki ucha

W fazie końcowej zabiegu rekonstrukcji błony bębenkowej wewnątrz ucha założony zostaje opatrunek. Usuwa się go zazwyczaj po tygodniu. Do tego czasu należy zaczekać także z oceną efektów myringoplastyki.
Przed operacją pacjent zostaje poddany badaniu słuchu. W wielu przypadkach widoczna na audiogramie sprzed zabiegu tzw. rezerwa ślimakowa, podczas operacji zostaje niemal całkowicie zlikwidowana, a w związku z tym słuch pacjenta ulega znacznej poprawie. W nielicznych przypadkach nawet po prawidłowo przeprowadzonej rekonstrukcji błony bębenkowej możliwe jest utrzymywanie się nieznacznego niedosłuchu.

Powikłania rekonstrukcji błony bębenkowej

Jak w każdej operacji, tak i w przypadku myringoplastyki istnieje ryzyko wystąpienia powikłań. Poniżej przedstawiam kilka możliwych powikłań:

 • Infekcja: Po operacji istnieje ryzyko wystąpienia infekcji. Jeśli infekcja wystąpi, może być konieczne podanie antybiotyków i/lub drenażu ucha.
 • Niedosłuch: Mimo że myringoplastyka może poprawić słuch, istnieje ryzyko, że słuch nie poprawi się.
 • Zrosty: Może wystąpić tworzenie zrostów w uchu, co może prowadzić do pogorszenia słuchu.
 • Reakcja na znieczulenie: Może wystąpić reakcja na znieczulenie ogólne lub miejscowe.
 • Krwawienie: Może wystąpić krwawienie z ucha po operacji.
 • Zaburzenia równowagi: W niektórych przypadkach myringoplastyka może prowadzić do zaburzeń równowagi.
 • Powtórne wystąpienie ubytku: U niektórych pacjentów ubytek w błonie bębenkowej może powrócić po operacji.

Powikłania te nie są częste, ale konieczne jest, aby pacjenci byli świadomi ich możliwości przed podjęciem decyzji o operacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepokojących po operacji, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne PROMED

ul. Rozrywka 24a
31-419 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

rejestracja@cmpromed.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Umów się na konsultacje