Przesiewowe badanie słuchu noworodków – wczesne wykrywanie problemów ze słuchem

badanie słuchu u noworodka

Przesiewowe badanie słuchu noworodków to ważny krok w postępowaniu położniczym, który pozwala na wczesne wykrycie wad słuchu. Wykonanie badania pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemu ze słuchem u dziecka i skuteczne wdrożenie odpowiednich środków leczenia i rehabilitacji.

Czym są badania przesiewowe?

Badanie przesiewowe to rodzaj testu diagnostycznego wykonywanego przy użyciu małej próbki, który może wykryć potencjalne problemy zdrowotne u osób, niemających objawów choroby. Zazwyczaj jest to proste badanie mające na celu wykrycie wczesnych objawów choroby lub wykrycie choroby, zanim pojawią się jej poważne objawy lub powikłania.

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków to szybkie i proste badanie, które ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w słyszeniu u niemowląt. Badanie polega na przeprowadzeniu prostego testu słuchu, który określa, czy dziecko dobrze słyszy.
Do badania wykorzystuje się dźwięki o niskiej częstotliwości.
Dziecko jest badane podczas snu lub po znieczuleniu miejscowym. Jeśli dziecko reaguje na dźwięk, oznacza to, że słyszy.

W jakim celu przeprowadza się badania przesiewowe słuchu?

Przesiewowe badanie słuchu jest przeprowadzane, aby wykryć niedosłuch u dzieci. Wczesne wykrycie niedosłuchu pozwala na wdrożenie wczesnej interwencji i leczenia, co może pomóc dzieciom w rozwoju mowy i języka. Badanie słuchu u dziecka może również wykryć inne uszkodzenia słuchu, które mogą wpływać na interakcje społeczne, edukację i komunikację.

Jakie są rodzaje i na czym polegają badania przesiewowe słuchu u noworodków?

W Polsce badanie słuchu u noworodków jest przeprowadzane za pomocą badania słuchu otoakustycznego (OAE) lub testu impedancji akustycznej (ABR). Obydwa badania są przeprowadzane w celu wykrycia wrodzonych zaburzeń słuchu u najmłodszych dzieci i polegają na wysyłaniu serii dźwięków do ucha dziecka, a następnie na monitorowaniu odpowiedzi ucha na te dźwięki.

Badanie OAE mierzy odpowiedź słuchową noworodka na dźwięki wysyłane przez słuchawki lub sondy wprowadzone do uszu. Szybkie i bezbolesne badanie może wykryć utratę słuchu u noworodka na wczesnym etapie.

Badanie OAE wykorzystuje odpowiedzi akustyczne dziecka, a badanie ABR odpowiedzi bioelektryczne. Wyniki tych badań są następnie oceniane przez lekarza.

W Polsce wszystkie noworodki są poddawane przesiewowym badaniom słuchu.

Na czym polega program powszechnych przesiewowych badań słuchu noworodków w Polsce?

Program powszechnych przesiewowych badań słuchu noworodków w Polsce polega na wykonaniu badań słuchu wszystkim noworodkom w szpitalu. Badania są wykonywane w ciągu trzech dni po urodzeniu dziecka i są całkowicie bezpłatne. Dziecko jest badane za pomocą aparatu audiometrycznego, który jest używany do wykrywania występowania wad słuchu. Osoba wykonująca badanie powinna mieć odpowiednie uprawnienia medyczne do wykonywania tego typu badań. Jeżeli wynik badania jest nieprawidłowy, dziecko jest kierowane na leczenie.

Etapy przeprowadzania badań przesiewowych słuchu

Przesiewowe badania słuchu u noworodków składają się z trzech etapów, nazywanych poziomami referencyjności.

Pierwszy poziom referencyjności jest przeprowadzany w szpitalu po narodzinach dziecka. Na tym etapie wykonuje się badanie otoemisji. Badaniem objęte są wszystkie noworodki.

Drugi poziom referencyjności obejmują diagnostykę wykonywaną w ośrodkach laryngologiczno-audiologicznych. Badane są dzieci z grupy ryzyka oraz dzieci, które miały nieprawidłowo wykonane badanie pierwszego poziomu referencyjności. Do badań wykonywanych w celu weryfikacji wyników należą otoemisja, tympanometria, ABR oraz badania behawioralne. Wszystkie te metody są oceniane w kontekście historii rodzinnej i medycznej.

Trzeci poziom referencyjności obejmuje badania przeprowadzane w ośrodkach audiologicznych. Mają one na celu zbadanie dzieci z potwierdzonym niedosłuchem lub głuchotą. Do badań wykorzystuje technikę Auditory Brainstem Response (ABR). Na tym etapie planowana jest rehabilitacja i protezowanie dla pacjentów dotkniętych niedosłuchem.

Badania przesiewowe słuchu a WOŚP

Badania przesiewowe słuchu są częścią programu edukacji zdrowotnej, który jest wspierany przez WOŚP. Program ten zapewnia bezpłatne badania przesiewowe słuchu noworodkom, aby wykryć wczesne objawy problemów ze słuchem.

Dlaczego warto zbadać słuch u dziecka?

Badanie słuchu u noworodka jest ważne, aby wcześnie wykryć ewentualne problemy ze słuchem, które mogłyby wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Pozwala lekarzowi zidentyfikować, czy dziecko słyszy głosy i dźwięki wokół siebie. Badanie słuchu może być wykorzystywane do wykrycia niedosłuchu lub osłabienia słuchu u dziecka, co pozwala skutecznie zareagować i zapewnić odpowiednie wsparcie w odpowiednim czasie.

Wczesne wykrycie problemów ze słuchem może pomóc w zapobieganiu opóźnieniom w rozwoju mowy i języka. Dzieci z wadami słuchu mogą mieć trudności w nauce i socjalizacji, dlatego wczesne wykrycie problemów i szybka interwencja są ważne.

Słuch jest bardzo ważnym zmysłem, który wpływa na zdolność do uczenia się i komunikowania się z innymi. Badanie słuchu u dziecka może wykryć wszelkie problemy, które mogą być przyczyną utraty słuchu, takie jak ubytki słuchu, zmiany w anatomii ucha lub wady wrodzone. Może zapobiec dalszym komplikacjom i pomóc w leczeniu ubytków słuchu i innych problemów.

Czynniki ryzyka wystąpienia niedosłuchu u noworodka

Do najważniejszych czynników ryzyka należą:

  1. Wiek – dzieci urodzone przedwcześnie są bardziej podatne na niedosłuch.
  2. Urazy – wrodzone wady słuchu, w tym urazy narządu słuchu, są ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia niedosłuchu u noworodka.
  3. Choroby – niektóre choroby, takie jak zespół Downa, mogą powodować niedosłuch.
  4. Zażywanie leków – niektóre leki, w tym leki stosowane w ciąży, mogą mieć negatywny wpływ na słuch noworodka.
  5. Urazy porodowe – urazy porodowe, w tym urazy uszu, mogą powodować niedosłuch u noworodka.
  6. Dziedziczność – niektóre dzieci mogą być bardziej narażone na niedosłuch, ponieważ wiele wrodzonych wad słuchu jest dziedzicznych.

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne PROMED

ul. Rozrywka 24a
31-419 Kraków
czynne: pon.-pt. 8:00-20.00

Adres email:

rejestracja@cmpromed.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Umów się na konsultacje